top of page

Публічний договір

1. ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Для цілей цього публічного договору купівлі-продажу наведені нижче терміни вживаються у наступному значенні:

Публічний договір – це публічний договір купівлі-продажу згідно з умовами якого Продавець зобов’язується здійснити продаж Товару невизначеному колу Покупців, які звернуться до нього з використанням засобів дистанційного зв’язку (мережа Інтернет) через Інтернет-магазин MATE розміщений на сайті: mate.ua. Укладення договору купівлі-продажу Товарів здійснюється у електронному вигляді на визначених Продавцем умовах (надалі, також ­– Договір).

Публічна оферта – пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній особі, укласти з ним договір купівлі-продажу на умовах, що містяться в публічній оферті та відповідно до положень статті 641 Цивільного кодексу України.

Акцепт – вчинення Покупцем дії, що спрямована на прийняття умов цього Договору.

Сайт - веб-сайт Інтернет-магазину MATE, що розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://mate.ua/., включаючи всі його веб-сторінки; власником та адміністратором Сайту є Продавець. 

Товар – продукція, яка розміщується на Сайті та пропонується Продавцем до продажу.

Продавець – Фізична особа-підприємець Максименко Леся Ігорівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 20650000000043654)

Покупець - будь-яка дієздатна фізична особа, згідно з чинним законодавством України, яка в порядку, передбаченому цим Договором, за власним волевиявленням повністю прийняла (акцептувала) всі його умови без виключення з метою придбання Товарів для особистого, домашнього або іншого використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю.

Замовлення – належним чином сформований запит Покупця на придбання та доставку товарів представлених на Сайті.

Кошик – електронний кошик, де знаходяться обрані Покупцем товари, на які ще не оформлено Замовлення та за які ще не оплачені грошові кошти.

Всі інші терміни, що окремо не визначені в цьому Договорі, сприймаються і тлумачаться в їх буквальному граматичному значенні виходячи з положень чинного законодавства України, звичаїв ділового обороту, а також мети та предмету даного Договору.

 

1.2. Загальні положення.

1.2.1. Цей Договір є публічною офертою Продавця, що адресована невизначеному колу осіб та містить всі істотні умови щодо укладення електронного Договору купівлі-продажу Товарів на визначених нижче умовах.

1.2.2. Акцептом Покупець засвідчує свою повну та беззаперечну згоду зі всіма положеннями та правилами цього Договору без будь-яких виключень і обмежень, та підтверджує, що він ознайомлений з його умовами до моменту вчинення Акцепту.

1.2.3. Факт одержання Замовлення підтверджується отриманням Покупцем на адресу електронної пошти, вказану ним при Реєстрації, електронного листа від Продавця, який містить підтвердження отримання та подальшого виконання Замовлення.

 

2. АКЦЕПТУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ

2.1. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Продавцем Акцепту.

2.2. Датою укладення Договору (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, розташованої на сайті Інтернет-магазину, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.

2.3. Здійснюючи Акцепт Покупець також підтверджує, що повністю розуміє та погоджується із умови цього Договору.

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. За цим Договором Продавець передає, а Покупець приймає товар у власність та зобов’язується оплатити його у порядку та строки, передбачені цим Договором.

3.2. Перелік та детальна характеристика товару, розміщується на Сайті.

Колір товару може відрізнятися від фото товару, розміщеного на Сайті, зокрема через різну кольоропередачу на різних екранах.

3.3. Продавець має право в будь-який час вносити зміни та доповнення в опис товару, що розміщується на Сайті.

3.4. Покупець має право звернутися до Продавця для уточнення будь-яких деталей щодо товару, направивши листа на адресу електронної пошти: mateapparel@gmail.com або зв’язатися з ним за телефоном +38 097 945 10 54 (дзвінок тарифікується відповідно до тарифів оператора Покупця).

 

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ЗАМОВЛЕНЬ

4.1. Покупець самостійно та на власний розсуд обирає на Сайті в Інтернет-магазині наявний та запропонований до продажу Товар. Для здійснення замовлення через Сайт Покупець повинен:

4.1.1. Обрати конкретний товар на Сайті;

4.1.2. Додати обраний товар у кошик, натиснувши кнопку «Купити»;

4.1.3. Підтвердити намір придбати конкретний товар та вказати необхідну кількість та натиснути кнопку «Оформити замовлення»;

4.1.4. Натисканням на кнопку «Оформити замовлення», або «Купити» Покупець підтверджує, що він до замовлення (придбання) Товару в повному обсязі та належним чином у відповідності до вимог ст.15 Закону України «Про захист прав споживачів» одержав всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про обраний ним Товар, що повною мірою забезпечило можливість свідомого і компетентного вибору цього Товару.

4.1.5. Покупець для оформлення замовлення, вказує контактні дані, а саме: прізвище та ім’я, адресу електронної пошти, номер телефону, країну та місто, обирає спосіб доставки із доступних на Сайті та вказує за необхідності дані для доставки, обирає спосіб оплати та натискає на кнопку «Оформити замовлення».

4.1.6. Замовлення вважається прийнятим Продавцем після надходження на адресу електронної пошти Покупця, вказану при оформленні замовлення, підтвердження про отримання замовлення.

 

5. ЦІНА ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Вартість Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині, наводиться на відповідній сторінці Сайту і встановлюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.2. Вартість Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині, включає в себе всі податки, збори та будь-які інші, в тому числі неподаткові, обов’язкові платежі.

5.3. Продавець має право проводити сезонні або будь-які інші види розпродажів Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині на Сайті.

5.4. Розрахунки між Сторонами можуть проводитися шляхом оплати замовлення з використанням технічних можливостей Сайту на умовах повної передоплати;

5.5. Вартість доставки товару може бути включена у вартість Замовлення та оплачується Покупцем безпосередньо при оплаті замовлення, про що Продавець повідомляє Покупця при оформленні Замовлення..

5.6. Продавець має право змінювати ціни в односторонньому порядку. Зміна ціни не допускається щодо товару, який було замовлено Покупцем та Продавцем надіслано підтвердження про отримання замовлення.

5.7. Продавець зобов’язується передати товар службі доставки для його доставки Покупцеві після здійснення Покупцем повної оплати вартості товару та вартості доставки, якщо така стягується.

5.8. Покупець погоджується, що ціна на товар є актуальною в момент формування замовлення та, зокрема, натискання на кнопку «Купити». Якщо Покупець одразу не оформлює замовлення, ціна може змінюватися.

 

6. УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ

6.1. Доставка товару здійснюється способами, вказаними на Сайті.

6.2. Доставка та вручення (передання) замовленого Товару засобами служби доставки ТОВ «Нова Пошта» здійснюється за цим Договором з урахуванням особливостей умов доставки вантажів, встановлених ТОВ «Нова Пошта» (novaposhta.ua).

6.3. Строки та умови доставки визначаються внутрішніми документами служби доставки, яка здійснює доставку.

6.4. При поверненні Покупцем товару плата за доставку поверненню не підлягає, незалежно від того чи буде задоволено вимогу Покупця про повернення товару.

6.5. У випадку, якщо Покупець з будь-яких причин, які не залежать від Продавця, не отримав товар, зокрема не з’явився до відділення служби доставки, щоб отримати товар, зобов’язання Продавця щодо передачі вважаються виконаними, а гроші, сплачені за такий товар не повертаються.

 

7. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ

7.1. Покупець має право:

7.1.1. вимагати від Продавця повного та належного виконання умов цього Договору;

7.1.2. відмовитися від прийняття та оплати неякісного чи некомплектного Товару або Товару, що не відповідає направленому Замовленню на цей Товар;

7.1.3. у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків придбаного Товару вимагати від Продавця - або пропорційного зменшення ціни Товару, або безоплатного усунення недоліків Товару, або відшкодування витрат на усунення недоліків Товару;

7.1.4. у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків Товару, які виникли з вини Продавця - або розірвати даний Договір, або вимагати обміну (заміни) придбаного Товару на такий самий Товар належної якості чи на інший аналогічний Товар, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині на Сайті;

7.1.5. відмовитися від цього Договору в порядку та у випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України;

7.1.6. розірвати цей Договір в порядку та у випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України;

7.1.7. у разі розірвання чи відмови від цього Договору вимагати від Продавця повернення грошових коштів, сплачених за Товар;

7.1.8. здійснювати інші права, передбачені цим Договором та нормами чинного законодавства України.

7.2. Покупець зобов’язується:

7.2.1. належним чином та в повному обсязі виконувати всі свої зобов’язання за цим Договором;

7.2.2. перед укладанням цього Договору уважно ознайомитись з його змістом та умовами, а також ознайомитись із вартістю Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині на Сайті, способами та порядком його оплати;

7.2.3. перед укладанням цього Договору уважно ознайомитись із вартістю та способами оплати та доставки Товару, які розміщені на сторінці «Умови покупки і доставки» на Сайті Інтернет-магазину;

7.2.4. в порядку та на умовах, встановлених цим Договором прийняти замовлений якісний та комплектний Товар;

7.2.5. у строки, в порядку та на умовах, встановлених цим Договором, оплатити вартість замовленого Товару;

7.2.6. протягом гарантійного строку зберігати відповідний розрахунковий документ (квитанцію, товарний чи касовий чек), що підтверджує продаж (передання) Товару;

7.2.7. виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором та нормами чинного законодавства України.

7.3. Продавець має право:

7.3.1. в залежності від ринкової кон’юнктури періодично переглядати та змінювати вартість Товару, що пропонується до продажу на Сайті в Інтернет-магазині;

7.3.2. проводити Розпродажі та пропонувати Акційні пропозиції, що передбачають тимчасову можливість придбання Товару на більш вигідних умовах ніж зазвичай;

7.3.3. здійснювати інші права, передбачені цим Договором та нормами чинного законодавства України.

7.4. Продавець зобов’язується:

7.4.1. належним чином та в повному обсязі виконувати всі свої зобов’язання за цим Договором та нормами чинного законодавства України;

7.4.2. надати Покупцю повну та достовірну інформацію про Товар та його вартість шляхом розміщення цієї інформації на Сайті  Інтернет-магазину;

7.3.3. здійснювати інші права, передбачені цим Договором та нормами чинного законодавства України.

7.4.4. у строки, в порядку та на умовах, встановлених цим Договором, забезпечити доставку замовленого Покупцем Товару до місця зазначеного Покупцем і у спосіб обраний Покупцем у відповідному Замовленні на такий Товар;

7.4.5. у строки, в порядку та на умовах, встановлених цим Договором, забезпечити передачу (вручення) Покупцю або Отримувачу Товару замовленого Покупцем якісного та комплектного Товару у належній упаковці, а також передати разом із Товаром документи, зазначені цим Договором;

7.4.6. дотримуватись повного та безумовного виконання Гарантійних зобов’язань щодо Товару;

7.4.7. у разі розірвання цього Договору протягом встановленого цим Договором та нормами чинного законодавства України терміну, повернути йому грошові кошти, сплачені за Товар у строки, в порядку та на умовах, встановлених цим Договором;

7.4.8. не розголошувати інформацію про персональні дані Покупця, які сталі відомі Продавцю у зв’язку із обробленням Замовлення, крім випадків, пов’язаних із виконанням Замовлення та доставкою, оплатою Товарів;

7.4.9. виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором та нормами чинного законодавства України.

 

8. УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ. ОБМІН ТА ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

8.1. Покупець має право розірвати цей Договір протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту одержання товару.

8.2. У разі розірвання договору, відповідно до пункту 8.1 цього Договору, Покупець зобов’язаний здійснити повернення товару поштою.

8.3. Для реалізації права на розірвання цього Договору, Покупець зобов’язаний зберігати товар у незміненому стані та не використовувати його.

8.4. Покупець має право обміняти товар належної якості протягом 14 (чотирнадцяти днів) з моменту отримання товару на аналогічний товар, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням., за умови:

8.4.1. Товар не був вживаний (включаючи його використання для фотозйомки або відеозйомки) та зберіг свій товарний вигляд.

8.4.2. Товар не прався та/або не піддавався хімічному очищенню («хімчистка»).

8.4.3. на Товарі відсутні будь-які плями/тональний крем тощо.

8.4.4. присутня етикетка, наліпка, ярлик тощо. Усі етикетки, наліпки, ярлики мають бути невідокремлені (не відірвані чи не відрізані) від Товару.

8.5. При недотриманні принаймні одного із вищевказаних пунктів Товар поверненню/обміну не підлягає. Такий Товар буде відправлений назад за рахунок Покупця.

8.6. Якщо на момент обміну аналогічного Товару немає, то Покупець має право вимагати від Продавця повернення коштів.

8.7. У випадку обміну товару, Покупець несе витрати, пов’язані із поштовою пересилкою товару від Покупця Продавцю та відправлення іншого товару Продавцем Покупцю.

8.8. Разом з Товаром Покупець має відправити:

8.8.1. Розрахунковий документ (касовий чек чи його копію), який було попередньо направлено на електронну адресу Покупця або який було передано Покупцю, якщо Товар оплачувався на умовах постоплати та отриманий був за допомогою служби доставки. Важливо: відзнята з контрольної стрічки копія розрахункового документа, довідка з поліції, довідка з банку, чек платіжного терміналу, смс-повідомлення про зняття коштів, покази свідків не вважаються розрахунковими документами.

8.8.2. Заповнену та підписану власноруч Заяву на повернення (Покупець завантажити бланк заяви за посиланням тут);

8.9. Товар, який повертається повинен мати товарний вигляд та на ньому повинні бути відсутні сліди експлуатації (повинні бути наявні ярлики, етикетки тощо);

8.10. Якщо під час процедури оформлення повернення Товару Продавець встановив, що Покупець не надав необхідні документи чи дані, то строк повернення грошових коштів продовжується до тих пір, поки Покупець не надасть необхідну інформацію чи документи.

8.11. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків Покупець, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, має право вимагати:

8.11.1. пропорційного зменшення ціни;

8.11.2. безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;

8.11.3. відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

8.12. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця), або фальсифікації товару, підтверджених висновком експертизи, Покупець має право вимагати:

8.12.1. розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми;

8.12.2. вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у Продавця, товар.

8.13. Гарантійний строк на товар складає 14 (чотирнадцять) днів з моменту його отримання.

8.14. Покупець зобов’язаний при прийнятті товару у приміщенні служби доставки або у присутності працівника служби доставки, оглянути товар на наявність недоліків. У випадку невиконання цього пункту Договору, претензії від Покупця не приймаються та не розглядаються Продавцем, крім випадків, коли товар містить приховані недоліки, які неможливо виявити в момент отримання товару.

8.15. Не підлягають обміну та поверненню товари належної якості, перелік яких визначено постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. № 172.

8.16. На деякі Товари розповсюджуються особливі умови повернення, а саме: на купальниках та купальному одязі має бути присутня непошкоджена гігієнічна наклейка виробника Товару.

8.17. Повернення та обмін Товару здійснюється по всій території України за винятком АР Крим та тимчасово окупованої території України.

8.18. Вимоги Покупця не підлягають задоволенню, якщо буде доведено, що дефекти Товару виникли внаслідок порушення Покупцем правил користування Товаром, умов його зберігання або умов повернення.

8.19. Кошти повертаються Покупцеві після отримання повернутого Товару, обробки Продавцем належним чином заповненої заяви Покупця, доданими документами щодо Товару та підтвердження наявності підстав для повернення.

8.20. Повернення коштів здійснюється переказом на банківську картку Покупця або номер якої було вказано в заяві на повернення, або інші банківські реквізити з яких була здійснена оплата за Товар – не пізніше 7 календарних днів від моменту отримання Продавцем повернутого Товару, заяви та підтвердження щодо дотримання Покупцем умов повернення Товару. Вказаний строк може бути збільшений у випадках, якщо Товар відправлявся за кордон. Строк повернення грошових коштів напряму залежить від банку-відправника та банку-отримувача коштів.

8.21. При оплаті замовлення через систему Portmone чи будь-яку іншу платіжну систему повернення коштів буде здійснено на ту ж карту, яку було використано для оплати за Товар. Винятком становлять замовлення з оплатою за Товар при отриманні та/або якщо за Товар Покупець оплачував на підставі наданих Продавцем реквізитів. У такому випадку, Покупець повинен надати повні банківські реквізити на які Продавець повертає грошові кошти за Товар. Для цього, Покупець у Заяві на повернення обов’язково зазначає: П.І.Б. отримувача, ідентифікаційний код та IBAN. Відповідальність за надання правильних реквізитів несе Покупець.

 

9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ТА ПРАВО, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ

9.1. Усі непорозуміння, суперечності та спори, які можуть виникнути між Сторонами у ході укладення, тлумачення або виконання цього Договору вирішуються Сторонами шляхом переговорів.

9.2. Покупець має право направити Продавцю претензію на електронну пошту: mateapparel@gmail.com. Строк розгляду претензії складає 30 днів.

9.3. У разі, якщо Сторонам не вдалось вирішити будь-які  непорозуміння, суперечності та спори шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню в суді у порядку, встановленому чинним законодавством України із застосуванням матеріальних та процесуальних норм законодавства України.

9.4. До правовідносин між Сторонами, що виникають з цього Договору, застосовуються норми законодавства України, без приведення в дію колізійних норм права.

 

10. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. У разі, якщо будь-яке з положень цього Договору буде визнано будь-яким компетентним державним органом України недійсним, це не вплине на дійсність або можливість виконання будь-яких інших умов цього Договору, які залишаються повністю дійсними, якщо інше не передбачено законодавством України.

10.2. Покупець надає згоду на направлення йому інформаційних матеріалів, зокрема маркетингового характеру, що містять інформацію про діяльність Продавця.

10.3. Зміни до умов Договору набирають чинності з моменту їх розміщення на Сайті.

10.4. Якщо Покупець здійснює оплату товарів Продавця, або вчиняє інші дії, після внесення змін до цього Договору, тим самим, Покупець погоджується з такими змінами та надає згоду на виконання умов Договору в новій редакції.

10.5. Акцептуючи цей Договір, Покупець також погоджується з Політикою конфіденційності.

bottom of page